Η Ομάδα μας

 

Πολύδωρος Πατσουράκης

Λογιστής - Ασφαλιστικός Πράκτορας

 

Γιώργος Πατσουράκης

Λογιστής - Φοροτεχνικός